Monika ir Audrius / 2020 05 25

Ceremonijos vieta: Andrioniškio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Šventės vieta: sodyba „Karališkis“